آیا تاکنون ثبت نام نکرده اید؟

سامانه داوری

تاریخ های مهم

مهلت ثبت نام95/7/1

آمار بازدید

کاربران آنلاین 16

بازدید روزانه 108

بازدید کل 24493

پوستر جشنواره

کارگاه های آموزشی

کارگاه های آموزشی

ردیف

عنوان کارگاه

مدرس کارگاه

ساعت برگزاری

مکان برگزاری

1

بارگاه های تهیه کشمش بهداشتی

مهندس محمد فدایی

15:30 -14

کلاس 221 دانشکده کشاورزی

2

بازاریابی بین المللی انگور وکشمش

دکترمهرنوش میرزایی

15:30 -14

کلاس 220 دانشکده کشاورزی

3

حل اختلافات تجاری در خصوص صادرات و فروش کشمش از طرق غیرقضایی

دکتر عادل طاهرخانی

15:30 -14

کلاس 222 دانشکده کشاورزی

4

اصول کنترل کیفیت و صادرات کشمش

دکتر نسیم آذری

15:30 -14

کلاس 223 دانشکده کشاورزی

5

راه های کنترل و مبارزه با بیماری های مختلف انگور

دکتر سیده نیکو کاکوان

15:30 -14

کلاس 224 دانشکده کشاورزی

6

بررسی نکات عملی تنظیم قرار دادهای تجاری

دکتر قرنبانپور

17- 15:30

کلاس 220 دانشکده کشاورزی

7

واژه شناسی تجارت بین الملل

دکتر شاهین شامی اقدم

17- 15:30

کلاس 221 دانشکده کشاورزی

8

آشنایی با باغداری ارگانیک

دکتر حمید رضا ذاکرین

17- 15:30

کلاس 222 دانشکده کشاورزی

9

کنترل آفت زنجیره مو

دکتر عباس ارباب

17- 15:30

کلاس 223 دانشکده کشاورزی

 

تاریخ ثبت خبر: 95/6/21

تا جشنواره

0

تا جشنواره

حامیان مالی

به پرداخت ملت